Cross Dressing

Estil en la forma de vestir socialment al sexe oposat, per lo general de manera ocasional, amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere.