Crack

És el nom que rep la cocaïna que ha estat tractada fins a obtenir una presentació en forma de base lliure. Aquesta presentació de la substància permet inhalar els vapors que es produeixen quan el crack s’escalfa en pipes especials o sobre fulls de paper d’alumini, de manera que l’acció de la substància sobre el cervell apareix de forma molt ràpida.
El seu nom procedeix del soroll peculiar que es produeix quan s’escalfa per al seu ús.