Contínuum lèsbic

Terme que fa referència al conjunt d’experiències vital i de relacions que comparteixen les dones entre si, al marge de la societat patriarcal i independentment de la seva orientació sexual, que enforteixen els vincles de solidaritat i amistat que els uneix (terme creat per la pensadora i escriptora nord-americana Adrienne Rich)