Consum de risc

Patró de consum de substàncies psicoactives, que eleva el risc de patir conseqüències nocives per a la persona consumidora.