Consens sexual

Acord mutu i lliure entre les persones participants en una relació sexual en el que s’estipulen les pràctiques que es volen dur a terme i les que no i en quines circumstàncies, que es poden allargar en el temps o es poden revocar en qualsevol, moment. Consentiment sexual: aprovació que dona una persona, de manera conscient i llkiure i d’acord amb les normes i preferències pròpies, per a participar en un apràctica sexual en unes circumstàncies i condiciones determinades, que es poden revocar en qualsevol moment i que no es poden proposar o deduir de comportaments previs. Segons el conveni d’Estambul, el consentiment s’ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstancies que l’envolten. El consentiment es concreta en el consens del moment, lloc, el tipus de practica, la persona o les persones amb les que dur a terme i les precaucions que es prenguin.