Climateri

Període de transició abans de la menopausa que es perllonga normalment entre 4-5 anys com a conseqüència de l’esgotament ovàric, associat a la disminució en la producció d’estrògens i que perd amb els anys la capacitat de produir hormones, fol·licles i ovòcits.