Cissexual

Persona identitat de la qual coincideix amb el seu sexe biològic.