Cissexisme

Ideologia o forma de pensament que, buscant recolzament en la ciència, considera que la concordança entre el sexe assignat al néixer, així com la identitat i expressió de gènere de les persones són l’única condició natural, vàlida èticament, legitima socialment i acceptable. Aquesta ideologia nega, desqualifica, discrimina i violenta a altres identitats, expressions i experiències de gènere, com les de les persones trans, intersexuals o no binaries.