Cibersexe

Practica sexual que es caracteritza per la manca de contacte físic entre les persones, donat que la relació s’estableix a través d’internet.