Càrrega viral

Quantitat de VIH en la sang. Quant més alta és la càrrega viral major és el risc de tenir problemes i malalties relacionades amb el sistema immunitari debilitat. Els medicaments antiretrovirals ajuden a mantenir una càrrega viral baixa.