Bretxa de gènere

Diferencia entre les tasses masculina i femenina en la categoria d’una variable. Quan major es la bretxa, majors son les desigualtats entre els homes i les dones. Quan menor sigui la bretxa més a prop estarem de la igualtat.