Bondage

Practica sexual pròpia del BDSM que consisteix en la immobilització total o parcial d’una persona lligant-la amb cordes, cintes, corretges o similars, que tenen com a objectiu l’obtenció de plaer a través de l’estètica visual i l’exercici dels rols de submissió i dominació.