Bollera

Terme despectiu per a referir-se a una lesbiana. Existeixen diversos termes despectius per a referir-se a les lesbianes, alguns d’ells, com el de bollera, ha sigut recuperat per les lesbianes, reapropiant-se d’aquest terme per afirmar-ser en ell.