Binari

Concepció, pràctiques i sistema d’organització social jeràrquic que pateix de la idea de que solament existeixen dos gèneres en les societats, femení i masculí, assignats a les persones al néixer, com a homes o dones i sobre les quals es sustenta la discriminació, exclusió i violència en contra de qualsevol identitat, expressió i experiència de gènere divers. Aquest sistema exclou a les persones amb identitats o expressió de gènere divers i a les persones amb cossos no normatius segons el model (com les persones intersexuals)