Bigènere

Terme utilitzat per descriure a les persones que tenen una identitat o expressió de gènere que es tant masculina com femenina, ja sigui de forma simultània o alternada. Encara que, també poden descriure una tendència a moure’s entre el comportament masculí i femení, segons el context.