BDSM

Terme creat per abastar un grup de pràctiques i fantasies eròtiques. Combina les sigles resultants de Bondage i Disciplina, Dominació i Submissió, Sadisme i Masoquisme. Es tracta d’una relació eròtica entre dues o mes persones, sempre sota consens i límits pactats s’estableixen rols de dominació i submissió per obtenir plaer sexual. En aquestes relacions poden donar-se elements de dominació simbòlica pròpies dels rols, o física com practiques eròtiques que impliquin dolor físic.