Barreres invisibles

Barreres que pateixen les persones amb discapacitat, especialment les dones, nenes i nens en el desenvolupament de la seva sexualitat i de manera general.