Avortament

Interrupció natural o provocada d’un embaràs abans que el fetus sigui viable. L’embaràs es produeix nomes quan l’òvul fecundat nia en l’úter, per tant no hi ha avortament quan s’elimina un òvul que no ha sigut fecundat i no ha niat en l’úter. Per aquest motiu a l’anomenada “píndola de l’endemà” o “píndola/anticoncepció d’emergència” no se lli poden atribuir propietats abortives.