Autoestima sexual

Valoració que fem de nosaltres com a persones sexuals, si ens considerem d’algunes formes vàlides o no i en que grau o forma.