Auto-erotisme

També anomenat masturbació o auto-estimulació sexual.