Asexualitat

Orientació sexual d’una persona que no sent atracció eròtica o sexual cap a altres persones. Pot relacionar-se afectiva i romànticament i no implica necessàriament no tenir libido o no poder sentir excitació.