Asexualitat gris

Persona que rarament experimenta atracció sexual, o només sota circumstàncies especifiques o d’una tan baixa que es gairebé nul·la.