Arc iris

Emblema de l’orgull LGTBI. En anglès rainbow. La seva forma d’expressió més utilitzada és una bandera, que a vegades es denomina bandera de la llibertat o bandera de l’orgull.