Anticonceptiu

Medicament o dispositiu la finalitat del qual es possibilitar el coit heterosexual sense risc d’embaràs. Els preservatius intern o extern son els únics mètodes anticonceptius que impliquen també la protecció/prevenció de transmissió d’ITS/G (infeccions de transmissió sexual genital).