Anovulatori

Període menstrual que no s’acompanya d’ovulació.