Androsexualitat/Androfilia

Atracció sexual específicament cap els homes. Atracció sexual per individus del gènere masculí, sense importar el tipus d’orientació sexual que estigui present.