Andromimetofilia

Atracció vers a persones femenines que presenten trets culturals i socials que convencionalment s’assignen a les persones del gènere masculí en la societat tradicional, podent ser també aplicat en alguns casos a femenins transgènere (persones transsexuals, transvestides, andrògines i en alguns casos de genderqueer).