Androcentrisme

Visio del mon que posiciona a l’home com a centre de totes le coses. Aquesta concepció de la realitat parteix de la idea de que la mirada masculina es l’única universal i possible, per lo que es generalitza per a tota la humanitat. L’androcentrisme comporta la invisibilitat de les dones en la societat. La negació d’una mirada femenina i la ignorància i ocultació de les aportacions realitzades per les dones.