Anarquia relacional/AR

Pràctica consistent en establir relacions afectives o sexuals sense categoritzar-les ni sotmetre-les a jerarquies o regles preestablertes, excepte que siguin consentides per totes les persones que formen part.