Amor romàntic

Fenomen social o construït culturalment basat en creences compartides sobre la pretesa veritable naturalesa de l’amor de parella, que sovint son irracionals i impossibles de complir i que poden generar relacions de dependència, desigualtat i de tolerància cap a comportaments abusius que son la base de les violències masclistes.