Afectivitat

Diversitat d’emocions que una persona pot mostrar davant diferents situacions. Mostra d’amor i estima que un esser humà mostra vers a una altra.