Actiu/va

En una relació sexual el terme actiu/va (també anomenat que insereix) es refereix a la postura que fa servir la persona que penetra a l’altra, que adopta la postura oposada i es, per tant, denominada passiu/va. Per extensió, la paraula actiu/va també es fa servir per identificar a qui habitualment prefereix aquesta postura sexual, o bé a qui desitja exercir un paper més dominant durant la relació sexual.