Acte sexual

També anomenat coit; intercanvi sexual on intervenen els genitals.