Abús

Tipus de relació amb les drogues que pot comprometre de manera física, psíquica i/o socialment a la persona consumidora o al seu entorn. Quan l’ús de substàncies es torna compulsiu.