Abstinència

Absència de contactes sexuals degut a diferents raons que poden ser: psicològiques. Mèdiques, socials, legals, financeres, filosòfiques, morals o religioses. En alguns casos es una decisió conscient per evitar certes activitats o comportaments.