PRESERVATIU DE DITS

Són didals de làtex i cobreixen els dits per possibles ferides, brutícia o ús de cremes i sabons.

• Prevenen del VIH i altres Infeccions durant la penetració amb els dits en les relacions i jocs eròtics.

• És necessari utilitzar lubrificant, atès que no venen amb lubricació de fàbrica.

• Són d’un sol ús i s’han de canviar o utilitzar diferents dits a l’hora de canviar la inserció en diferents orificis.

• Si no es compta amb aquests preservatius de dits, com a opció alternativa es pot utilitzar un guant de làtex.

Image link