PrEP - PROFILAXI PREEXPOSICIÓ

La Profilaxi preexposició és una estratègia per a prevenir la infecció per VIH, que consisteix a prendre un medicament anomenat Truvada® de manera diària.

• Profilaxi: tractament per a prevenir o controlar la transmissió d’una infecció.

• Pre: abans (previ a)

• Exposició: contacte de risc amb persones amb infecció pel VIH.

La PrEP és una medicació sota prescripció mèdica especialitzada. Per tant, és necessari realitzar una consulta mèdica per a saber si la PrEP és una estratègia de prevenció adequada per a les nostres necessitats.

Té una alta eficàcia si es compleixen estrictament les indicacions mèdiques, es pren diàriament (adhesió al tractament), es realitzen les visites de seguiment i es combina amb altres mesures de prevenció, com l’ús del preservatiu o els quadrats de làtex.

Image link

En algunes persones poden aparèixer els següents efectes secundaris lleus: trastorns com a malestar estomacal, nauseas o falta d’apetit, que generalment desapareixen en el primer mes d’ús de la medicació. Si aquests símptomes no desapareixen és necessari acudir

RECORDA: la PrEp no elimina completament el risc de transmissió del VIH, ni prevé la transmissió d’altres infeccions de transmissió sexual. Per això, es recomana sempre utilitzar preservatiu.