PEP - PROFILAXIS POST EXPOSICIÓ

La Profilaxi Post Exposició és una manera molt eficaç de prevenir la infecció per VIH després d’una exposició de risc. Consisteix en l’administració de fàrmacs utilitzats habitualment per al tractament de la infecció pel VIH que es pren durant un període de 28 dies.

S’aconsella en persones amb una exposició de risc al VIH esporàdica i excepcional. Es desaconsella quan es tenen pràctiques de risc repetides.Pot ser una mesura secundària eficaç per a prevenir la infecció pel VIH quan la prevenció primària ha fallat (ús del preservatiu o de quadrat de làtex)

Què és una relació sexual de risc?

Quan es practica sexe anal, vaginal o oral (quan existeix contacte amb sang, per lesions en llavis, mucosa oral, penis, anus o vagina) sense haver usat preservatiu, aquest s’ha trencat o estava mal col·locat, amb una persona amb infecció pel VIH o que no sap si té la infecció.

Què pots fer després de tenir una relació sexual de risc?

• Si han passat 72 hores després de la relació sexual de risc, no està demostrada la seva eficàcia.

• Rentar la zona exposada amb aigua i sabó (excepte en casos d’agressions sexuals, en aquests casos s’ha d’acudir de manera urgent a un hospital abans de realitzar qualsevol acció).

• Acudir al més aviat possible a un Servei d’Urgències Hospitalari: En les 6 primeres hores després de la relació sexual de risc és quan la profilaxi és més eficaç.

Image link
Image link
És important que sàpigues que:

• La millor manera de prevenir la infecció pel VIH és practicar sexe segur (ús de preservatiu i quadrat/banda de làtex).

• Encara que és una mesura molt eficaç, la PEP no elimina per complet el risc de transmissió del VIH, atès que no substitueix l’ús habitual del preservatiu.

• La PEP no elimina el risc d’altres infeccions de transmissió sexual.

• Ha de ser el personal mèdic qui valori la necessitat de la profilaxi segons el risc al qual s’ha estat exposat/a/i.

• La presa d’aquests medicaments pot produir efectes secundaris, per la qual és necessari realitzar un seguiment mèdic.